NADH 线粒体素舌下含片 20mg/粒

产品参数:

  • 主要成分:辅酶NADH
  • 功效:集中注意力、增强记忆力
  • 使用方法:每日2次,早、午各一粒。因NADH缺乏程度不同以及人体新陈代谢不同,建议初次 舌下含服1粒至完全融化,同时深呼吸3-5次以增加含氧量 ,30分钟后起效;如效果不明显可一次含服2粒(详询客服)最多每日6粒
  • 儿童服用方法:建议15岁以上服用,15岁以下吃鱼油
  • 孕妇服用方法:可以
  • 储存时间:避光保存,避免包装破损
kingnature萃瑞宝瑞士NADH线粒体素,集中注意力,轻松学习,适用于工作压力大,思维滞缓,学习效率低,记忆力差,注意力难以集中人群。
nadh
nadh
nadh
nadh
nadh
nadh
nadh
nadh
nadh
nadh
nadh
nadh
nadh
nadh
nadh